SOBOTNÍ BRIGÁDA+VALNÁ HROMADA

09.04.2018 13:36

V sobotu 7.4.2018 se od 10 hod do 13.30 hod  konala brigoška za účasti,,Oskar,Martin,Roman,Vlado,Andrej,Radek,později dorazil Václav a Karel,,chlapci upravili pánské odpaliště jamky č.9 a do odvodňovacích kanálů uložili odpadní potrubí aby vytvořili přemostění pro techniku. A samostatnou pracovní jednotkou byla Alenka,která se vrhla na bunkry.Všem velké díky za velký kus odvedené práce.

Po brigádě se konala VALNÁ HROMADA na které se schválily nové STANOVY našeho Golf clubu a byl zvolen nový výbor ve složení: Léonard Oskar, ing. Štrébl Martin, Šulc Josef, Kořínková Alena a Šulc Petr. Výbor po skončení VALNÉ HROMADY zvolil předsedu,,presidenta,, Léonard Oskar, místopředseda,,vicepresident,, ing. Štrébl Martin. Zároveň bychom chtěli poděkovat Karlu Šváchovi za jeho práci ve vedení našeho Golf clubu za posledních pár let. Děkujeme Ti Kájo 

Za GCLIC Šulc Petr STK