Ceník

reciprocity pro hrací poplatky 2017
KLUB SLEVA ODKAZ
KHGČŠ - Janov 50% www.khgcs.cz
Kotlina - Terezín 50 % www.mtgc.cz
Botanika 50 % www.golfbotanika.cz
Podmínky: poze pro členy uvedených klubů, kteří mají řádně zaplacené poplatky vůči svému klubu. Pro členy GC Libouchec platí stejná podmíka u daných klubů. Musí se prokázat platnou kartou ČGF a nebýt zablokován.
 
 
ceník platný pro rok 2018
HOSTÉ - vstup na hřiště - FEE                                PLATBA POUZE V HOTOVOSTI
pondělí - pátek 250,- CZK den 10,- EUR
SO - NE - SV 300,- CZK den 12,- EUR
celoroční od 01.01. 2018 5900,- CZK do 31.12. 2018 235,- EUR
PŮJČOVNÉ                                                            PLATBA POUZE V HOTOVOSTI
hůl 50,- CZK 2,- EUR
kolečka 50,- CZK 2,- EUR
Driving                                                                 PLATBA POUZE V HOTOVOSTI
vstup 0,- CZK 0,- EUR
míče 18 ks 20,- CZK --------
TRÉNINK S TRENÉREM                                          PLATBA POUZE V HOTOVOSTI
hodina 50 min. HOST 400,- CZK  
hodina 50 min. ČLEN 350,- CZK  
ZKOUŠKY HERNÍ DOVEDNOSTI                                PLATBA POUZE V HOTOVOSTI
HOST 1600,- CZK  
ČLEN 1600,- CZK  
ROČNÍ FEE PRO ČLENY KLUBU - podle věkové kategorie           HOTOVOST/ÚČET
00 - 14 1500,- CZK  
15 - 17 1900,- CZK  
18 - 24 STUDENT 2500,- CZK  
18 - 65 5900,- CZK  
66 - 73 3500,- CZK  
74 - 99 1000,- CZK  
rodinné roční FEE 2+2 (děti do 17let včetně) 10000,- CZK  
splatnost 31.01. 2018
VSTUP DO KLUBU                                                                    HOTOVOST/ÚČET
první vstup při zaplacení ročního FEE 1000,- CZK  
roční členství bez hlasovacího práva + 2 denní fee 1500,- CZK  
UKONČENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU                                                 HOTOVOST/ÚČET
do 15.12. při úhradě ročního FEE v řádném termínu 0,- CZK  
po 15.12. 500,- CZK  
PRONÁJEM HŘIŠTĚ                                                                  HOTOVOST/ÚČET
HOST den 15000,- CZK
ČLEN den 5000,- CZK